Haber

Kesk 25 Kasım Eylem Takvimini Açıkladı.

Kamu İşçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 25 Kasım Bayana Yönelik Şiddetle Uğraş ve Milletlerarası Dayanışma Günü için aksiyon ve aktiflik programını açıkladı. KESK Bayan Sekreteri Döne Gevher, “Kadınların yürüttükleri örgütlü mücadele hedef alınmakta baskı, gözaltı ve tutuklamalar hız kesmeden devam etmektedir. Tüm bu saldırılar karşısında dünyada ve ülkemizde emeğimiz, kimliğimiz, bedenimiz üzerinde kurulmak istenen tahakküme karşı mücadele eden kadınlar olarak alanlarda toplumsal mücadelelerin en önünde eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesini büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

KESK Bayan Sekreteri Döne Gevher, 25 Kasım Bayana Yönelik Şiddetle Gayret ve Memleketler arası Dayanışma Günü’ne ait aksiyon ve aktiflik takvimini Genel Merkezde bugün düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı. KESK, 18-25 Kasım ortasında; işyeri aktiflikleri, alan aktiflikleri ve toplumsal medya etkinliklerinin “Saçımızın teline, haklarımıza, özgürlüğümüze sahip çıkıyor, direnişi büyütüyoruz” şiarı ile düzenleneceğini açıkladı.

“SON ON AY İÇERİSİNDE 376 KADIN KATLEDİLDİ”

KESK, ismine açıklama yapan Bayan Sekreteri Döne Gevher şunları kaydetti:

“Öncelikle Taksim’de yine kamuoyunda birçok soru işareti oluşturan patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek başlamak istiyoruz.

25 Kasım startı; 18 Kasım günü erkek adalete karşı adalet mücadelesini iki yıla yakın zamandır tüm saldırılara rağmen yürüten Emine Şenyaşar ile dayanışmak için Şanlıurfa Adliyesi’ndeki nöbetten başlatacağız, birebir hafta yerellerde devam eden adalet arayışında bulunan bayanlarla buluşmalar gerçekleştireceğiz.  Yıllardır kayıplarını arayan cumartesi insanları, cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve hasta tutsakların özgür bırakılması için adalet nöbetinde bulunan tutsak yakınlarıyla 25 Kasım vesilesiyle yerellerde buluşmalar gerçekleştirileceğiz.

Siyasal iktidarın toplumsal muhalefete, emek gayreti yürütenlere dönük taarruzları devam ediyor. Hareket ve etkinliklerimiz engelleniyor. Gözaltı ve tutuklamalarla örgütlenme hakkımız ve eşitlik ve özgürlük gayretimize akınlar devam ediyor. SES bir evvelki devir MYK üyemiz Gönül Erden ve bu dönemki MYK üyemiz Selma Atabey başta olmak üzere tutsak edilen üyelerimizle tekrar tutuklanan şebnem Hoca ile dayanışma için vilayetlerden kartlar göndereceğiz. KHK hukuksuzluğuna karşı her devir olduğu üzere bu devirde uğraşta kararlıyız tüm arkadaşlarımız dönene kadar geri adım atmayacağız ve KHK’lı kadın arkadaşlarla buluşmalar yapacağız.

ERKEK ŞİDDETİ: 10 AYDA 376 KADIN KATLEDİLDİ

Geçtiğimiz 25 Kasım’dan bugüne erkek şiddeti sürat kesmeden devam etti. Son on ay içerisinde 376 bayan katledildi. AKP iktidarı erkek devlet şiddetine dönük tedbir almadığı üzere tekçi, gerici, cinsiyetçi temelde oluşturmayı tasarladığı yeni toplumsal tertibin inşası için bayan kazanımlarını maksada alan siyasetlere sürat verdi. İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilme, 6284 sayılı Yasa’nın gayeye konulması ile eril yargının cezasızlık siyasetleri bayana yönelik şiddetin artması sonucunu açığa çıkardı. Erkek adaletin cezasızlığı karşısında bayanlar adalet arayışını büyüttü.

“AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NIN PERFORMANS PROGRAMINDA DA BÜTÇE TEKLİFİNDE DE KADIN İSTİHDAMINA NE KADAR BÜTÇE AYRILDIĞINA İLİŞKİN KALEM YOKTUR”

Kadın istihdamında OECD ülkeleri ortasında son sırada yer alan Türkiye’de kamu sektöründe istihdam edilen kadın işçilerin oranı 2020’de yüzde 29 iken Mayıs 2022 datalarına nazaran yüzde 18’e düşmüştür. Her 100 kadından sadece 18’si kayıtlı ve tam vakitli istihdam içerisinde yer almaktadır. Tıpkı zihniyet 2023 bütçesinde de devam ettirilmektedir. Ne Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’nın 2022 performans programında ne de 2023 bütçe teklifinde kadın istihdamına ne kadar bir bütçe ayrıldığına ilişkin bir kalem yoktur.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın genel bütçe içerisindeki hissesinde daha evvelki yıllara nazaran bir artış yaşanmıştır. Lakin bunun nedeni seçim için araçsallaştırılan ‘Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Dayanışma’ ismi altında toplumsal yardımlara ayrılan hissedir. Bakanlık yürütmesi gereken kamu hizmetlerini hayır işi üzere sunmakta, gereksinim sahiplerini azaltacak bir siyaset üretmek yerine toplumsal yardımlara bağımlı kişi sayısını arttırmaktadır.

2023 bütçesi daha evvelki bütçeler üzere toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gündemine alıp tahlil üreten değil eşitsizlikleri arttıran bir bütçedir. Bayanların istihdama, kamusal hizmetlere, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan şiddete karşı korunma haklarına erişimi için tahlil olmadığı üzere bakım ve mesken içi emeğinin kamusal hizmetler aracılığıyla paylaşımı içinde tahlil üretmemektedir. Bilhassa bayan işçilere dönük iş hayatında cinsiyetçi 2023 bütçesinin görüşmeleri devam ederken 22 Kasım KESK bayan meclisleri olarak saraydan, sermayeden, savaş siyasetlerinden yana bütçeye karşı toplumsal cinsiyete dayalı bütçe talebiyle yerellerde basın açıklamaları gerçekleştireceğiz.

Özellikle bayan işçilere dönük iş ömründe cinsiyetçi, ayrımcı uygulamalar, taciz ve mobbing bayanları daha fazla istihdamın dışına itiyor. Bayanlar neoliberal siyasetlerin yarattığı rekabetçi, esnek, garantisiz ve kayıt dışı istihdam şartlarında çalışmaya mecbur bırakılıyor, yalnızca çalışan oldukları için değil bayan olmalarından ötürü da şiddete, tacize, ayrımcılığa ve mobbinge daha fazla maruz kalıyor. 8 Mart’ta başlattığımız ILO 190 Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin imzalanması kampanyamızı inançlı ve teminatlı bir çalışma ömrü için devam ettireceğiz. Bu kapsamda işyerlerimizde kokart takma hareketi ve bilgilendirici çalışmalar yürüteceğiz.

“KURULMAK İSTENEN TAHAKKÜME KARŞI EŞİTLİK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Dünyada ataerkil kapitalizm çoklu krizini aşmak için bir taraftan halklar ortasında savaşlardan bir taraftan da bayanların, işçilerin yıllarca süren çabalar sonucunda kazandığı haklarına, örgütlülüğüne saldırarak çıkış yolu bulmaya çalışmaktadır. Türkiye’de ise AKP iktidarı tekçi, gerici, cinsiyetçi, militarist ve homofobik temelde oluşturmayı tasarladığı yeni toplumsal tertibin inşası için bayan kazanımlarını zayıflatmayı temel almış, baskı sistemlerini tümüyle seferber ederek bayanları konut içinde ve kamusal alanda iradesizleştirmeye dönük akınlarına sürat vermiştir.

Ataerkil güç alakalarından beslenen erkek devlet şiddeti her gün daha yabanî metotlarla can almaya devam ederken eril yargı erkekleri korumakta, bayana yönelik şiddette, LGBTİ artılara yönelik nefret telaffuzlarına ve çocuk istismarında cezasızlık uygulamaya devam etmektedir. Yeniden bayanların yürüttükleri örgütlü çaba maksat alınmakta baskı, gözaltı ve tutuklamalar sürat kesmeden devam etmektedir.

Tüm bu hücumlar karşısında dünyada ve ülkemizde emeğimiz, kimliğimiz, vücudumuz üzerinde kurulmak istenen tahakküme karşı uğraş eden bayanlar olarak alanlarda toplumsal çabaların en önünde eşitlik, adalet ve özgürlük uğraşını büyütmeye devam ediyoruz.

Kadın kimliğimize dönük ideolojik taarruzların sürat kesmediği, kazanılmış hakların yok edilmeye çalışıldığı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiği bir süreçte yaklaşan 25 Kasım Bayana Yönelik Şiddetle Uğraş ve Milletlerarası Dayanışma Günü etkinliklerinin gerek işyerlerinde gerekse alanlarda erkek-devlet şiddetinin teşhir edilmesi ve son bulması için yürüttüğümüz çabaya sunacağı katkı her zamankinden daha değerli hale gelmiştir.”

KESK’li Kadınların açıkladığı eylem ve etkinlik takvimi şöyle:

Alan Etkinlikleri:

-25 Kasım eylem ve etkinlikleri 18 Kasım 2022 tarihinde, iki yıla yakın zamandır tüm saldırılara rağmen erkek adalete karşı adalet nöbeti eylemi gerçekleştiren Emine Şenyaşar’ı ziyaret ile başlatılacaktır.  Aynı gün yerellerde de, adalet arayışında bulunan bayanlarla dayanışma ve buluşma aktiflikleri gerçekleştirilmesi,

-2023 bütçesinin görüşmeleri süreci içerisinde, yerellerin belirleyeceği gün, saat ve yerlerde KESK bayan meclisleri tarafından, emek, meslek örgütleri ve bayan platformlarından bayanlarla birlikte sermayeden, savaş siyasetlerinden yana bütçeye karşı işçilerden yana toplumsal cinsiyete hassas bütçe talebiyle yerellerde basın açıklamaları, basın toplantıları vb aksiyon ve aktifliklerin yapılması,

-Hafta boyunca bayana yönelik artan sistematik şiddete dikkat çekmek maksatlı bayan platformlarıyla birlikte Mor Konvoy, Mor zincir, Bisiklet Çeşidi üzere kent merkezlerinde etkinlikler yapılması,

-Kent meydanlarında stantlar kurularak bildiri dağıtılması,

-25 Kasım günü miting, kitlesel açıklamalar, yürüyüşler halinde bayan platformları ile alan aktiflikleri yapılması,

-Tutuklu bayan arkadaşlarımıza dayanışma gayeli kart gönderilmesi,

-KHK’lı bayan işçilerle dayanışma emelli buluşma aktiflikleri gerçekleştirilmesi”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Karapürçek Evden Eve Nakliyat
Klima Bakımı ,Klima Tamiri ,Klima Montajı ,Yetkili Klima Servisi konusunda size en yakın , hızlı ve kusursuz müşteri hizmeti uygun fiyatla sunuyoruz.
Başa dön tuşu